Dzień Chorób Rzadkich 2024

Krajowe Forum na Rzecz
Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN

w imieniu organizacji członkowskich oraz własnym
dziękuje za Państwa udział w obchodach

Światowego Dnia Chorób Rzadkich

29 lutego i 1 marca 2024.

Zapraszamy do re-transmisji i fotorelacji z wydarzeń.

 

Patronat Honorowy
Rzecznika Praw Pacjenta

Patronat Honorowy
Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich

Zapisz się na newsletter