Krajowe Forum na Rzecz
Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN

w imieniu organizacji członkowskich oraz własnym zaprasza Państwa na wspólne obchody
Światowego Dnia Chorób Rzadkich,
które odbędą się

28 lutego 2023 w Warszawie

Zapisz się na newsletter